Manfaat dan Bacaan Zikir

By

Zikir dan do’a sangat erat hubungannya yaitu zikir merupakan kegiatan pendahuluan dari berdo’a. Pengertian zikir adalah segala aktifitas yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT baik secara lisan maupun dalam hati. Zikir merupakan bentuk ketaatan umat muslim atas perintah Allah. Ketika umat diminta untuk mendekatkan diri dan mengingat Allah, maka tentu perintah itu akan mendatangkan manfaat/rezeki bagi umatnya tersebut. Manfaat/rezeki yang diperoleh dapat berbentuk materi maupun batin. Selain rezeki yang berbentuk materi, rezeki diberi kesehatan juga merupakan anugerah yang harus kita syukuri. Insya Allah dengan berzikir kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani (batin) yang pada akhirnya memberikan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan bagi umatnya.

Konsep zikir bila kita aplikasikan ke dalam dunia usaha adalah seperti nilai – nilai penting motivasi usaha, percaya diri, kejujuran, keseriusan dan kegigihan yang diperlukan individu untuk mencapai keberhasilan/kesuksesan. Zikir yang dilakukan terus menerus, rutin dan dilaksanakan secara teratur memiliki arti : adanya kedekatan kepada Allah SWT, rasa syukur atas nikmat yang diberikan, tawakal, harapan dan rasa berserah diri akan adanya kekuatan yang berperan dalam proses kesuksesan usaha kita.

Dalam pelaksanaannya ketika kita membaca zikir sendirian maka bacaannya tidak perlu dikeraskan, cukup dibaca dengan suara pelan. Adapun jika membaca berjamaah, yang satu sama lain dapat saling mendengar bacaannya, maka bacalah dengan niat untuk tarbiyah (mendidik). Sebaiknya dalam berdo’a dan berzikir dilakukan dalam keadaan suci (telah berwudhu) dan menghadap kiblat karena kiblat adalah arah yang paling mulia. Dalam berzikir kita harus menjauhkan rasa riya’ dalam hati dan dilakukan dengan khusyuk.
Pada dasarnya setiap waktu dan tempat adalah baik untuk berzikir, namun pada waktu – waktu tertentu disunnahkan untuk berzikir dan berdo’a seperti di waktu pagi dan petang. Di waktu pagi maksudnya adalah waktu mulai dari setelah selesai shalat subuh hingga terbit matahari. Dan waktu sore tepatnya adalah waktu setelah shalat ashar hingga terbenamnya matahari. Pada kedua waktu tersebut diatas malaikat turun ke bumi untuk mengangkat semua amal kebaikan, mendo’akan mereka yang sedang berdo’a dan meminta ampunan kepada mereka.

Zikir tidak hanya sebatas bacaan tasbih (Subhanallah), tahmid (Alhamdulillah) atau takbir (Allahuakbar). Mengingat Allah SWT dan mengingat amal ma’ruf nahi mungkar (taat perintah Allah dan menjauhi larangannya) juga termasuk dalam berzikir.


Zikir terdiri dari tiga macam :
  1. Zikir dengan mengingat nama dan sifat Allah, memuji dan mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak layak bagi-Nya.
  2. Zikir dengan mengingat perintah dan larangan Allah. Yakni apa yang dicintai dan dimurkai Allah.
  3. Zikir dengan mengingat berbagai nikmat dan kebaikan yang Allah berikan.
Alqur’an menyebutkan ada beberapa manfaat berzikir bagi Umat muslim :

1.    Orang yang berzikir akan semakin dekat dengan Allah SWT dan Zikir adalah inti dari bersyukur
“Karena itu, ingatlah kamu kepada-ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat) ku. (QS. AL-Baqarah : 152)

2.    Berzikir menyebabkan datangnya shalawat (pujian) dari Allah SWT dan dari malaikat
“Hai orang – orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, Zikir sebanyak – banyaknya dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu) supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang – orang yang beriman (QS. Al-Ahzab : 42-43).

3.    Zikir akan mengusir setan dan mengekangnya. Sebagaimana Allah SWT menjelaskan akibat dari tidak berzikir.
“Barangsiapa yang berpaling dari zikir kepada Allah SWT yang maha pengasih, akan kami biarkan setan (menyesatkannya) dan menjadi teman karibnya.” (QS. Az-Zukhruf : 36)

4.    Berzikir untuk mengingat Allah SWT maka Allah akan mengingat hamba-Nya.
Yaitu Allah SWT akan melimpahkan kasih sayang, ampunan dan pertolongan kepada hamba-Nya.

5.    Hati akan Tenang
“(yaitu) orang – orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. (Ar-Ra’d : 28)

6.    Diberikan Pahala yang Besar
“Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki – laki dan perempuan mukmin, laki – laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki – laki dan perempuan yang benar, laki – laki dan perempuan yang sabar, laki – laki dan perempuan yang khusyuk, laki – laki dan perempuan yang bersedekah, laki – laki dan perempuan yang berpuasa, laki – laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki – laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (QS. Al-Ahzab : 35)


7.    Dibukakan Pintu Rezeki
“dan (ingatlah) ketika tuhanmu memaklumkan, “sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkarinya (nikmatku), maka pasti azabku sangat berat”. (QS. Ibrahim : 7)

Dengan penjelasan di atas, maka alangkah baiknya untuk melengkapi dan menyempurnakan ibadah shalat kita sempatkan untuk berdoa dan berzikir. Insya Allah niat dan usaha kita akan diridhoi oleh Allah, dan kita diberikan kemudahan rezeki, pahala dan ketenangan hati.

Ada berbagai macam bacaan zikir, berikut ini salah satu contoh bacaan zikir setelah salat wajib (fardhu) :

1.    Beristighfar 3X

Astaghfirullah al’azim (3X)

“Hamba memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung. yang tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal dan terus-menerus mengurus (makhluk-Nya). Dan aku bertaubat kepada-Nya” (HR. Muslim)

2.    Berdoa 3X

Allaahumma antas salaam, waminkas salaam, wa-ilaika ya-’uudus salaam, fahayyinaa rabbanaa bis-salaam, waadkhilnal jannata daaras salaam, ta-baarakta rabbanaa wata-’aalaita yaa dzal jalaali walikraam. (3X)

“Ya Allah, dari-Mulah keselamatan, dan kepada- Mulah keselamatan akan kembalilah, Engkaulah pemberi keselamatan, maka hidupkanlah kami dengan keselamatan, dan masukkanlah kami ke dalam surga, rumah keselamatan. Wahai Tuhan kami, Engkau Maha Suci dan Maha Tinggi, Pemilik keagungan dan kemuliaan. (HR. Muslim)

3.    Membaca Tasbih (33X)

Subhanallah (33X)

“Maha Suci Allah”

4.    Membaca Hamdallah (33X)

Alhamdulillah (33X)

“Segala puji bagi Allah”

5.    Membaca Takbir (33X)

Allahuakbar (33X)

“Allah Maha Besar”

6.    Kemudian zikir di atas dilengkapi jumlahnya menjadi 100 dengan membaca :


Allaahu akbaru kabiiraw walhamdu lillaahi ka-tsiiraw wasubhaanallaahi bukrataw waashiilaa. Laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariika lah, lahul mulku walahul hamdu yuhyii wayumiitu wa-huwa ‘alaa kulli syaiin qadiir, walaa haula walaa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil ‘azhiim. Astagh-firullaahal “azhiim.

“Allah Maha Besar lagi sempurna kebesaran-Nya. Segala puji bagi Allah dengan puji yang banyak. Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang. Tiada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah; tiada sekutu bagi-Nya. Dialah pemilik kerajaan dan bagi-Nyalah segala puji. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tiada daya dan kekuatan melainkan hanya dengan pertolongan Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung. Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung.”

Barang siapa mengucapkan zikir ini setelah selesai dari setiap salat wajib maka diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. (HR. Muslim 1/418 dari Abu Hurairah).

Demikian beberapa bacaan zikir yang insya allah membantu kita mendekatkan diri kepada Allah dan semoga informasi ini dapat memudahkan kita dan saudara kita yang hendak berdoa dan berzikir setelah shalat. 

2 komentar:

  1. Hidup jadi lebih sejuk dan tenang ya,infonya amazing..bagus banget..

    BalasHapus
  2. Alhamdulillah, semoga bermanfaat

    BalasHapus

Diberdayakan oleh Blogger.